• Vyhledávání
  • Zapomenuté heslo

6 zásad pro bezpečné sečení

Znáte pravidla bezpečnosti práce se sekačkou? Připravili jsme pro vás několik tipů a rad.

Než začneme sekat

Před použitím sekačky (zvláště u nového stroje, který neznáte) si prostudujte pokyny výrobce v manuálu. Dozvíte se zde vše potřebné – o ovládání, údržbě a bezpečnostních pokynech. „Jen když budete znát celý výrobek a porozumíte tomu, jak pracuje, získáte nejlepší výkon,“ říká Petr Tichý, specialista sítě prodejen HECHT – specialista na zahradu.

Před nastartováním sekačky zkontrolujte, zda fungují všechny ovládací prvky, a v případě motorových sekaček také hladinu oleje v motoru. Pokud do benzínové sekačky doléváte ještě palivo, udělejte to venku na otevřeném prostranství, a ne v garáži, sklepě či kůlně. Vdechování výparů z benzínu totiž vyvolává závratě, bolesti hlavy a dráždí dýchací cesty.

„Alternativou k benzínovým sekačkám může být sekačka elektrická, kterou stačí připojit k zásuvce, nebo akumulátorová, kde navíc odpadá hlídání elektrického kabelu,“ dodává Petr Tichý, specialista sítě prodejen HECHT – specialista na zahradu.

Ochranné pomůcky

Teplé počasí sice svádí k lehkému oblečení, ale trenýrky a žabky se nemusí vyplatit. Volte dlouhé přiléhavé kalhoty a pevnou obuv, která kryje celou nohu a neklouže. Nenoste volně vlající oblečení, mohlo by se zachytit o okolní předměty, jako jsou větve nebo plot, anebo dokonce zamotat na nůž sekačky. Chraňte si také obličej a ruce – ideální jsou pracovní brýle a pracovní rukavice, které navíc snižují vibrace v rukách.

Kontrola terénu

Ne každého napadne před sečením zkontrolovat terén. „Měla by to být samozřejmost. Zařízení totiž může vyhazovat drobné předměty při vysoké rychlosti, a ty mohou způsobit poranění osob nebo poškození majetku – oken, skleníku či vchodových dveří nebo skla u auta,” upozorňuje Petr Tichý, specialista sítě prodejen HECHT – specialista na zahradu. Zapnutou nebo nastartovanou sekačku používáme jen na plochách k tomu určených, nejezdíme s ní tedy přes štěrkové cesty, větvičky či odpadky. Kromě rizika odletu to škodí i samotnému stroji. Sekačku rovněž nepoužívejte v mokré trávě.

Děti i zvířata držte od sekačky dál

Sekačku nikdy nepůjčujte dětem. Jejich přesvědčovací schopnosti jsou sice někdy obdivuhodné, ale ani to by vás nemělo zviklat – stroj jim nesvěřujte. A to ani za vašeho dohledu. Pokud sečete, ujistěte se, že děti a zvířata jsou od vás v dostatečné vzdálenosti. Kvůli hluku motoru a soustředěnosti na práci si nemusíte všimnout, kdo je za vámi či vedle vás, a tím se rovněž zvyšuje nebezpečí poranění.

Sečeme bezpečně

Se strojem pracujte za denního světla či při velmi dobrém umělém osvětlení. Při sečení se snažte koncentrovat na práci a nenechte se ničím rozptylovat. Držadlo držte oběma rukama pevně, za sekačkou vždy kráčejte a nikdy neběhejte. Při sečení ve svahu v něm nejezděte vertikálně, nýbrž horizontálně. Pokud přecházíte mimo sečený terén, vypněte motor a sekačkou přejeďte (například přes zmíněný štěrk). Při práci v blízkosti silnic nebo při jejich přecházení dávejte pozor na dopravu. Pokud dojde k nárazu do cizího předmětu, vždy motor vypněte a sekačku zkontrolujte. „Pokud má sekačka po opětovném nastartování vibrace nebo vydává neobvyklé zvuky, odvezte ji do autorizovaného servisu a nechte ji tam zkontrolovat,“ doporučuje Petr Tichý, specialista sítě prodejen HECHT – specialista na zahradu.

Nepřeceňujte své síly

Sečení se může zdát jako pohodová záležitost a s moderními a kvalitními stroji skutečně není příliš náročná. Již při výběru sekačky volte model odpovídající pozemku, kde jej budete používat.

Sečení trávy je běžná věc – a často se stává automatickou záležitostí. Vždy byste ale měli dbát na zásady bezpečnosti a dodržovat je pokaždé, když se sekačkou manipulujete. Zapamatovat si několik jednoduchých zásad je určitě lepší než řešit poranění či poškození majetku vlivem nedostatečné pozornosti.

Share This